Ο επικήδειος του Κυπρίου ιερέα π. Χριστόδουλου Παπαϊωάννου στον υιό του Κυπριανό

Ο ἐπικήδειος τοῦ Κυπρίου ἱερέα π. Χριστοδούλου Παπαιωάννου στὸν υἱό του Κυπριανό, ποὺ σκοτώθηκε κατὰ τὸ δυστύχημα τῶν Τεμπῶν.