Ο Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας εκφράζει τη συμπαράστασή του στην κινητοποίηση των ιδιωτικών Ενώσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας εκφράζει τη θερμή συμπαράστασή του στην κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει οι ιδιωτικές Ενώσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, από τις από 26/11/2021 έως και 30/11/2021. 

Όπως επεσήμαναν οι εργαστηριακοί γιατροί εξαναγκάζονται να εργάζονται κάτω από το όριο κόστους εκτέλεσης πολλών διαγνωστικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων.

Το κράτος οφείλει να ελέγξει τη συνταγογράφηση βάσει διαγνωστικών πρωτοκόλλων, να αυξήσει τις χαμηλές από το 1991 τιμές εξετάσεων και να μην προσθέτει καινούριες υψηλού κόστους εξετάσεις,  χωρίς παράλληλα να αυξάνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωσή τους.

Να μην απαιτεί από τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς να αμείβονται κάτω του κόστους.

Οι ιδιώτες  ιατροί, κατά τη διετία της πανδημίας στάθηκαν υπεύθυνα δίπλα στον ασθενή  και στήριξαν σχεδόν στο σύνολό της την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ δεν αυξήθηκε προκειμένου να καλύψει το επιπλέον κόστος αυτών των εξετάσεων.

 

Στηρίζουμε τα βασικά τους αιτήματα που είναι:

1ατάργηση του καταστροφικού claw-back και rebate  «να αποζημιώνονται για αυτά που δουλεύουν», 

2)Αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

3)Ανακοστολόγηση εξετάσεων στο πραγματικό τους κόστος

 4)Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

 

 

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ                                                                                    

                   Ω.Ρ.Λ                                                    ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ