Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας| Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξεταστική με φυσική παρουσία φοιτητών.

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα η εξεταστική με φυσική παρουσία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στην εξεταστική συμμετείχαν πάνω από 300 φοιτητές που προέρχονταν από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και από τη Σχολή Καλών Tεχνών.

Η όλη διαδικασία, που ξεκίνησε στις  22-6-2020 και ολοκληρώθηκε στις  7-7-2020, τελούσε υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαχείρισης Υγειονομικής  Κρίσης ,που έγκαιρα θέσπισε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση το εγχειρίδιο της επιτροπής, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις επισημάνσεις του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) του Πανεπιστήμιου, τηρηθήκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα: καθημερινές απολυμάνσεις των χώρων, απαραίτητες αποστάσεις στις αίθουσες με ειδική σήμανση στις θέσεις όπου επιτρέπονταν να κάθονται οι φοιτητές , αντισηπτικά και προστατευτικές μάσκες για κάθε φοιτητή, θερμομετρήσεις πριν και μετά την εξέταση, αερισμός χώρων κτλ.

Η όλη διαδικασία αποτελεί οδηγό και για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους, ανάλογα βέβαια με την πορεία της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξίζει να σημειωθεί η εθελοντική προσφορά και πολύτιμη βοήθεια

  1. των μελών της επιτροπής Διαχείρισης Υγειονομικής Κρίσης του Π.Δ.Μ.

(Μ. Κουράκου, Τμήμα Μαιευτικής, Δ. Παπουτσή, Τμήμα Μαιευτικής, Μ. Τζητηρίδου, Τμήμα Μαιευτικής, Ι. Βεντούλη, Τμήμα Εργοθεραπείας, Κ. Κατσιάνα , Τμήμα Εργοθεραπείας, Α. Ανδρεοπούλου, Τμήμα Εργοθεραπείας, Μ. Κυριακίδου, Τμήμα Εργοθεραπείας, Γ. Μανομενίδη, Τμήμα Εργοθεραπείας, Π. Εσκιτζή, Τμήμα Μαιευτικής )

  1. των Πρόεδρων των Τμημάτων

(Γ.Νενέ, Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Ζ. Φροντιστή, Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Π. Αγγελίδη, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ι. Ζιώγα, Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

  1. των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον»
  2. του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης
  3. του Δήμου Κοζάνης

Κύριο μέλημα υπήρξε η ασφάλεια των φοιτητών μας και προς αυτή την κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίζει να εργάζεται και στην επόμενη χρονική περίοδο.

 

Με τιμή

Κ. Τσανακτσίδης

Πρόεδρος  της Επιτροπής Διαχείρισης Υγειονομικής Κρίσης Π.Δ.Μ.

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Δ.Μ.