Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανελλήνια Διάκριση στην κατηγορία «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» του διαγωνισμού Education Leaders Awards.

Με το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία στη Διδασκαλία» διακρίθηκε, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Education Leaders Awards (https://www.educationleadersawards.gr/), η Πτυχιακή Εργασία του επί Πτυχίω, φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεωργίου Γρηγορά με θέμα: “Συγγραφή διδακτικού σεναρίου για τη γνωριμία με τις ρομανικές (νεολατινικές) γλώσσες”.

Η εργασία εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιβλέπων της εν λόγω εργασίας ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Καμαρούδης και συνεπιβλέπων ο Καθηγητής π. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης.

Πρόκειται για μια καινοτόμα προσέγγιση για τη γνωριμία, μέσω της λατινικής, των λεγόμενων ρομανικών ή νεολατινικών γλωσσών (δηλαδή της γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής, πορτογαλικής, ρουμανικής, σαρδηνιακής, ακόμη και της δικής μας βλαχικής) οι οποίες ομιλούνται παγκοσμίως από ένα τουλάχιστον δισεκατομμύριο φυσικών ομιλητών, (περίπου έναν στους έξι στην υδρόγειο) σε τέσσερις τάξεις, τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και τις δύο πρώτες του Γυμνασίου.

Από την αρχική γλωσσική ευαισθητοποίηση, μεταβαίνουμε, σχεδόν ανεπαισθήτως, σε έναν πρώιμο νεανικό πολυγλωσσικό γραμματισμό. Αφετηρία, ενδεχομένως για μια μεταγενέστερη πολυγλωσσία και σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ή ακόμη και στους νευραλγικούς τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας, με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και την κατασκευή ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ελληνική εκπαίδευση. Με τον τρόπον αυτό ο συγγραφέας και οι επιβλέποντες της πτυχιακής του εργασίας, φρονούν πως συμβάλλουν, έστω και λίγο, στη διαμόρφωση πολύγλωσσων αυριανών Ευρωπαίων πολιτών.

 

 

Παραδείγματα:

mandatum: αρχική σημασία “εντολή”. Τα έμαθες τα μαντάτα; Ρίζα: το ρήμα mandare, “στέλνω”. Βαθμός δυσκολίας Ε (=εύκολο).

solaris:  “ηλιακός”. Η Σολάρις πουλά ηλιακούς θερμοσίφωνες. Βαθμός Ε.

pater familias “πατέρας οικογένειας”. Τα παλιά χρόνια η κορυφή της οικογένειας ήταν ο πατέρας, ο pater familias. Tα υπόλοιπα μέλη έπρεπε να να υπακούουν τυφλά σ’ εκείνον. ΜΔ = Mέτριας Δυσκολίας.