Παράδοση – πραλαβή διοίκησης στο Επιμελητήριο Φλώρινας

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στο Επιμελητήριο Φλώρινα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης από την παλιά  και παραλαβής από τη νέα διοίκηση, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο.

Ο Πρόεδρος κ. Σαπαλίδης χαρακτήρισε ως πετυχημένη την πορεία της προηγούμενης διοίκησης του Επιμελητηρίου.

Επεσήμανε ότι όσα από τα προηγούμενα μέλη δεν εκλέχτηκαν θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της διοίκησης και ότι το Επιμελητήριο θα είναι ανοιχτό σε κάθε μέλος του. Επίσης, θα υπάρξει επιτροπή διαβούλευσης που θα υποστηρίζει το έργο της διοίκησης. Στο Επιμελητήριο υπάρχει ρόλος και δουλειά για όλους.

Η κρίση στη Φλώρινα επιβάλλει να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα της αναβάθμισης των υποδομών είναι σε εξέλιξη. Το χερσαίο λιμάνι, το διαμετακομιστικό κέντρο, την ειδική φορολογική ζώνη, την διαβαλκανική ζώνη,  δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα αφήσουμε και θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα για να υλοποιηθούν.

Εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα απερχόμενα μέλη της παλιάς διοίκησης και ευχήθηκε δημιουργικό έργο στη νέα διοίκηση.

Επιμελητήριο Φλώρινα