Παράκληση από τη Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για συνετή χρήση του πόσιμου νερού χωρίς σπατάλη

Η υπερβολική μείωση των πηγαίων και επιφανειακών νερών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος επιβάλλουν συνετή χρήση του πόσιμου νερού, χωρίς σπατάλη.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές της περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να μην ξοδεύουν το πόσιμο νερό για πότισμα (γκαζόν, κήπους, καλλιέργειες χωραφιών, κατάβρεξη αύλειων χώρων, πεζοδρομίων, οδών κ.α ) και να μην το χρησιμοποιούν σε άλλες χρήσεις πέραν του πόσιμου.

Η κλιμακούμενη υπερκατανάλωση διαταράσσει την ισορροπία των αποθεμάτων στις δεξαμενές, την ομαλή υδροδότηση της πόλης και των λοιπών οικισμών.

Με μικρή αλλαγή στις συνήθειές μας βοηθούμε στην εξασφάλιση των υδάτινων πόρων για το αναγκαίο πόσιμο νερό στην καθημερινή μας ζωή, μειώνουμε τις δαπάνες για την συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεσή του στους καταναλωτές και αυξάνουμε το χρόνο ζωής των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦ