Παράταση εγγραφών στα Δ.ΙΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρατείνεται μέχρι και Πέμπτη 23/09/2021.