Παράταση παραλαβής αιτήσεων για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

To Eργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει για την κατ΄εξαίρεση έναρξη, συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη 20 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα, ΣΟΧ 1/2019 Αρ.Πρωτ. 750 /04.02.2019

Μετά την γνωματοδότηση ΓΝ92/25-6-2019 της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 ν.2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται γνωστό οτι ο Σταθμός θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1 /2019 ΑΗΣ Α-Φ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της διακοπείσας διαδικασίας από 01.07.2019 έως και 08.07.2019

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 24630 59292 και 24630 59282

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ