Παροχή δωρεάν γεωργικής συμβουλής από την Εταιρία Γεωργικών Συμβούλων Δυτικής Μακεδονίας Ε.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Ε.

Καλούνται αγρότες και κτηνοτρόφοι να συμμετέχουν στην παροχή δωρεάν γεωργικής συμβουλής μέσω του μέτρου 2.1. «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Κυριακίδης Ιάκωβος

Γεωπόνος MSc – Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος.

698 673 9492