Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σε Τ.Κ. του Δήμου Πρεσπών