Προκήρυξη για Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι προκηρύχθηκαν  119 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων και (91) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς.

Δείτε την προκήρυξη  για τις 119 θέσεις ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς εδώ

Δείτε την προκήρυξη για τις  (91) θέσεις ΟΒΑ στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς εδώ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ