Προκήρυξη 2 θέσεων για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει  2 συνολικά θέσεις για την κάλυψη αναγκών λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού covid-19. Επισυνάπτονται  τα ΦΕΚ τ.Β΄/868 (16/03/2020) και ΦΕΚ Τ. B’ 2480/22.06.2020 της πρόσκλησης καθώς και η προκήρυξη. Την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Όπου αναφέρονται Κοινωνικοί Λειτουργοί κατηγορίας ΠΕ νοείται κατηγορία και ΠΕ και ΤΕ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 30-06-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05-07-2020 (23:59)

Για πληροφορίες:

Τηλ. 2385350902 ,2385350904  09:00 – 12:00

email: [email protected]

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 24875

ΦΕΚ Β,868

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ