Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο ΛΚΔΜ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας πληροφορεί  ότι  το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων από από 30/12/20 ημέρα Τετάρτη έως και 12/01/21 ημέρα Τρίτη.

Δείτε τις θέσεις και τα δικαιολογητικά εδώ

Παράρτημα

Παράρτημα χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ