Προσλήψεις αναπληρωτών για να καλύψουν τα κενά στα σχολεία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας  ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, μέσω της ιστοσελίδας https://opsyd.sch.gr/ για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2020- 2021, είναι από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο, μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα,

2.Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους και η σύμβασή τους παραμένει ενεργή (κατά την υποβολή της αίτησης).

3. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν πρόσφατα ως αναπληρωτές με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία είχαν προκύψει από λόγους συναφείς με τη
μετάδοση και διασπορά του νέου κορονοϊού COVID-19.

Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους κενές σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων εμφανίζονται ανά κλάδο και ειδικότητα, περιοχή, βαθμίδα και δομή εκπαίδευσης στα Παραρτήματα πρόσκλησης που επισυνάπτονται ΕΔΩ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ