Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φλώρινας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας πληροφορεί  ότι  ανακοινώθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φλώρινας η πρόσληψη, εννιά (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, Φλώρινα Τ.Κ 53100, απευθύνοντας την επιστολή υπόψη κας. Κεσίδου Αφροδίτη, τηλ. επικοινωνίας: 23850-44555 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected], αποστέλλοντας την υπογεγραμμένη αίτηση σε μορφή έγχρωμου pdf μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kediflo.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ