Προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη της Φλώρινας

«Προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη της Φλώρινας, κατά τη διάρκεια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων « Πρέσπες 2018 ».

– Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
-Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 άρθρο 52, παρ. 2 «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ.» , αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ‘’ Πρέσπες 2018’’

β) Την υπ΄αριθ. 6028/18/1663413 από 22-8-2018 αναφορά του Τ.Τ Φλώρινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο

A)Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην Ε.Ο.2 Φλώρινας- Αλβανικών Συνόρων, μέχρι το 40ο χιλ/τρο (διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής) και στην Ε.Ο. 15 Φλώρινας – Αγίου Γερμανού από 15:00΄ ώρα της 24-08-2018 έως 01:00΄ ώρα της 25-08-2018.

Β)Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός οχήματος:  στην οδό Μακεδονομάχων, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Δημάρχου Αναστασίου Σούλα,
κατά το χρονικό διάστημα από 18:00΄ ώρα της 25-08-2018 έως 01:00΄ ώρα της 26-08-2018 στην οδό Δημάρχου Αναστασίου Σούλα, από την οδό Μακεδονομάχων έως την οδό Καστρισιανάκη, στη λωρίδα κυκλοφορίας προς την οδό Καστρισιανάκη, κατά το χρονικό διάστημα από 08:00΄ ώρα έως 14:00΄ ώρα της 26-08-2018, εκτός των οχημάτων των επισήμων που θα συμμετέχουν στην ημερίδα στην οδό Μακεδονομάχων, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Δημάρχου Αναστασίου Σούλα, κατά το χρονικό διάστημα από 18:00΄ ώρα της 26-08-2018 έως 01:00΄ ώρα της 27-08-2018. ΑΡΘΡΟ 2ο Οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα και ευθύνη του Τ.Τ Φλώρινας, το οποίο και εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας εφόσον απαιτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν.2696/99, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ.».

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Δημήτριος ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής