Προτάσεις του Επιμελητηρίου Φλώρινας προς τον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς αρχηγούς της χώρας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ & ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 83ης ΔΕΘ

Η μεταμνημονιακή εποχή βρίσκει την Ελλάδα με μεγάλα προβλήματα.  Ιδιαίτερα στην ΠΕ Φλώρινας η κατάσταση είναι τραγική. Η ανεργία ξεπερνά το 30% και στους νέους το 80%. Το 35% των επιχειρήσεων έχουν κλείσει ή έχουν μεταναστεύσει στις γειτονικές χώρες.  Η αντικατάσταση της αγοράς μας από τη γειτονική χώρα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Οι προκλήσεις της μεταμνημονιακής εποχής για την ΠΕ Φλώρινας είναι μεγάλες. Η γεωγραφική της θέση είναι σημαντική και αποτελεί πύλη των Δυτικών Βαλκανίων.

  • Η δημιουργία Βαλκανικής επενδυτικής ζώνης στην περιοχή πιστεύουμε ότι θα αλλάξει τους συσχετισμούς δίνοντας κίνητρα στις Ελληνικές επιχειρήσεις για συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (με ειδικό φορολογικό καθεστώς που θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας).
  • Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, η διασύνδεση της με την Fyrom καθώς και η σιδηροδρομική γραμμή της Εγνατίας να περνάει από την Φλώρινα.
  • Η σύνδεση με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας, αξίζει να σημειωθεί πως η ΠΕ Φλώρινας είναι η μόνη Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που δεν έχει συνδεθεί, εκτός από την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και άλλων τομέων όπως ο αγροτουρισμός.
  • Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στη ΒΙΠΕ Φλώρινας και η δημιουργία νέων, όπως η λειτουργία διαμετακομιστικού κέντρου θα στηρίξουν την επιχειρηματική εξωστρέφεια συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Η ενδυνάμωση του πρωτογενή τομέα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα σε συνδυασμό με την μεταποίηση και τη δημιουργία ΠΟΠ προϊόντων (πιπεριά Φλωρίνης & γαλακτοκομικά προϊόντα).
  • Η δημιουργία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και η διατήρηση των υφιστάμενων καθώς και η διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα είναι επιβεβλημένη.
  • Τέλος, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα θα βοηθήσει και θα δώσει κίνητρα στην επιχειρηματικότητα.

 

Φλώρινα, 12/09/2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ