Πρόγραμμα επαναλειτουργίας παραρτήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΕΝΤΡ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ» (ΦΕΚ 2141/Β΄Τ/22-05-2021)

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  31 ΜΑΪΟΥ – 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  8:30 – 14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ : 14:30 – 20:30

Επειδή το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης θα διαμορφώνεται αναλόγως κάθε εβδομάδα παρακαλείται το αναγνωστικό κοινό να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και από τα τηλ. 2385045411 ή 2385023118. Θα υπάρχει κάθε φορά και σχετική ανάρτηση στο Παράρτημα της ΔΚΒΦ.

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID19 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ