Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δασοκτημόνων Πισοδερίου

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός

Δασοκτημόνων Πισοδερίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Μίσθωση κτηρίου για την λειτουργία καταστήματος εστίασης και μικρού τουριστικού καταλύματος)

 

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Δασοκτημόνων Πισοδερίου είναι αποκλειστικός κύριος νομέας και κάτοχος ενός τριώροφου κτηρίου που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πισοδερίου του Δήμου Πρεσπών Φλώρινας πλησίον του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδέρι και αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 177,80τμ, υπόγειο όροφο εμβαδού 168,5 τμ και πρώτο όροφο με σοφίτα  εμβαδού 14,21 τμ ενώ διαθέτει και ωφέλιμο εξωτερικό χώρο (βεράντα)

Στο κτήριο και ειδικότερα στο ισόγειο, το υπόγειο και τον εξωτερικό χώρο, λειτουργεί ήδη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση μαζικής εστίασης, παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», πλήρως εξοπλισμένο,  δυνάμει νομίμου αδείας που έχει χορηγηθεί στον Συνεταιρισμό μας, με δυνατότητα εξυπηρέτησης συνολικά 120 πελατών.

Στον πρώτο όροφο του κτηρίου διαμορφώνεται χώρος φιλοξενίας και διαμονής, πέντε τουλάχιστον δωματίων, ικανού να λειτουργήσει ως μικρό τουριστικό κατάλυμα. Η ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση της σχετικής αδείας αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το προσεχές διάστημα.

 

Ο Συνεταιρισμός μας, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ προβαίνει σε δημόσια, μη δεσμευτική πρόσκληση προς κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο  για την ενοικίαση του παραπάνω χώρου όπου και σήμερα λειτουργεί επιχείρηση εστίασης (ήτοι το ισόγειο, υπόγειο και εξωτερικό εξώστη – βεράντα) προκειμένου να λειτουργήσει αποκλειστικά όμοια ή απολύτως παρεμφερής  επιχείρηση για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (ο Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει προ της οριστικής συμβάσεως το χρονικό διάστημα της μισθώσεως) και με δέσμευση λειτουργίας τουλάχιστον πέντε ημερών κάθε εβδομάδα.  Ο εκμισθωτής διατηρεί πλήρες δικαίωμα να αναλάβει και την εκμετάλλευση του τουριστικού καταλύματος, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η αδειοδότησή του,  για ισόχρονο διάστημα και με μίσθωμα που θα έχει ήδη συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης του καταστήματος εστίασης.  Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη  λειτουργίας και εκμετάλλευσης του τουριστικού καταλύματος ο Συνεταιρισμός δικαιούται να προτείνει ιδιαίτερα προνομιακό αρχικό μίσθωμα του εστιατορίου.

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν , μέχρι 05/6/2019, με τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Παντελή Δάφα (τηλ 6975810362, τον Ταμία του Δ.Σ κ. Θωμά Μούσια ( 6948018566) ή στα γραφεία του Συνεταιρισμού (τηλ 2385022362) προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες, να λάβει γνώση όλων των εγγράφων (αδειοδοτήσεων, κτλ) που αφορούν το υπό μίσθωση κτήριο,   να οργανωθεί επίσκεψη στον χώρο, να υποβάλει σκέψεις κα παρατηρήσεις κ.ο.κ.

Στην συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν, με νέα ανακοίνωση και εντός του διαστήματος που θα καθοριστεί,  να υποβάλλουν έγγραφες και δεσμευτικές για τους ίδιους προσφορές για την μίσθωση του παραπάνω χώρου. Ο Συνεταιρισμός δικαιούται να ορίσει ελάχιστη τιμή προσφοράς μισθώματος. Το Δ.Σ του Συνεταιρισμού  θα αποφασίσει κατά την αποκλειστική και ανέλεγκτη κρίση του αξιολογώντας το σύνολο της προσφοράς και όχι μόνο το ύψος του μισθώματος και ο ενδιαφερόμενος να κληθεί άμεσα ώστε να υπογραφεί η σύμβασή μισθώσεως.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Δασοκτημόνων Πισοδερίου, ο οποίος δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της προσκλήσεως ή και να ματαιώσει την διαδικασία οποτεδήποτε μέχρι την υπογραφή συμβάσεως μίσθωσης χωρίς καμία δική του ευθύνη ούτε από τις διαπραγματεύσεις.

 

Φλώρινα, 18/5/2019

To Δ.Σ