Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες-χρήστες παραδοσιακών κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

SONY DSC

Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες-χρήστες παραδοσιακών κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή – πρακτική άσκηση στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών από 29/03/2019 έως 31/03/2019. Η εκδρομή γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων», και θα συμμετέχουν περίπου 200 φοιτητές με τους συνοδούς καθηγητές τους. Στόχος της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι η μελέτη της αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής μας και η εκπόνηση προτάσεων για την αποκατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων. Θα επιλεγούν από τους καθηγητές του Τμήματος 40 παραδοσιακές κτίσματα, τις οποίες θα αναλάβουν 5μελείς ομάδες φοιτητών, οι οποίοι και θα συντάξουν τα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης τους (αποτύπωση), θα αναλύσουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική τους, θα καταγράψουν τα προβλήματά τους και θα καταλήξουν σε προτάσεις αποκατάστασης. Οι οικίες-κτίρια που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Να είναι παλιά, χτισμένα προ του 1940,
  • Να είναι εύκολα προσβάσιμα και να είναι εξασφαλισμένη η καθημερινή είσοδος (είτε χρησιμοποιούνται και κατοικούνται είτε είναι εγκαταλειμμένα),
  • Να έχουν ορισμένες φθορές, σε σημείο όμως που να μην είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα-ετοιμόρροπα ( οι φοιτητές θα φέρουν ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας όπως κράνη γιλέκα κλπ)

Όσοι δημότες και κάτοικοι του Δήμου είναι ιδιοκτήτες-χρήστες κτισμάτων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επιθυμούν να επιτρέψουν στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής και τους φοιτητές του να εκπονήσουν μελέτη αποκατάστασης για αυτές, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, να προσέλθουν στον Δήμο για να το δηλώσουν( αρμόδιοι υπάλληλοι, Καραγιάννης Βαγγέλης τηλ. 23853513122 και Παντελίδης Βασίλης τηλ. 2385351327) ή να επικοινωνήσουν με τους προέδρους των κοινοτήτων τους, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα υπογράψουν   υπεύθυνη δήλωση με  την  οποία θα επιτρέπουν  στους  φοιτητές  του  Τμήματος  Αρχιτεκτόνων  –  Μηχανικών  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου   Θεσσαλονίκης   να   εκπονήσουν   μελέτη   αποκατάστασης   με   τα  χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω για τις οικίες-κτίρια των οποίων είναι  ιδιοκτήτες  ή  χρήστες  και  θα  δηλώνουν  πως  δεν  φέρουν  καμία  ευθύνη  για  την  ασφάλειά τους κάτι που επαφίεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών και στο  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Ο Δήμαρχος Πασχαλίδης Παναγιώτης