Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Κατανομή πίστωσης ποσού 14.947,54€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών   των σχολείων.
  2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα».
  3. Έγκριση μετάβασης αιρετών στη Θεσσαλονίκη.
  4. Έγκριση διενέργειας διημερίδας με θέμα την τοπική ιστορία του Αμυνταίου.
  5. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.
  6. Καθορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 2019 δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
  7. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
  8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ