Πρόσκληση συνεταίρων σε εκλογές και γενική συνέλευση του αναγκαστικού δασικού συνεταιρισμού Φλαμπούρου

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το προσωρινό  Δ.Σ του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου καλεί τους συνεταίρους σε τακτική γενική συνέλευση  με σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στις 4 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο κοινοτικό κατάστημα Φλαμπούρου.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 την ίδια ώρα στο κοινοτικό κατάστημα Φλαμπούρου.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποψήφια μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν

αιτήσεις έως της 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις από τα καφενεία του χωριού η το γραφείο του Συνεταιρισμού.

Ο Πρόεδρος

Νίκος Κυρίτσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το προσωρινό Δ.Σ. του Α.Δ.Σ. καλεί τους συνεταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος Φλαμπούρου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος Φλαμπούρου.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων θα περιοριστεί στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο   Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2021

Θέμα 2ο   Απαλλαγή του προηγούμενου Δ.Σ για τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια οικονομικού έτους 2021

Θέμα 3ο   Παρουσίαση  πεπραγμένων του προσωρινού Δ.Σ.

Θέμα 4ο   Παρουσίαση οράματος και μελλοντικού σχεδίου του προσωρινού Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Νίκος Κυρίτσης