Πυροσβεστική: Παράτασης υποβολής δελτίου υγειονομικής εξέτασης για τις 1.300 προσλήψεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η πυροσβεστική ενημερώνει πως λόγω της υπάρχουσας κατάστασης με την πανδημία του Covid 19, τροποποιείται η ημερομηνία προσκόμισης του συμπληρωμένου Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης από τους υποψηφίους για 1.300 προσλήψεις στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού, από 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή σε 26-05-2020 ημέρα Τρίτη.

Οι Επιτροπές Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. να προβούν, με τη λήψη της παρούσης, σε τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων και της οικείας Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών για την εν λόγω τροποποίηση.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους του Νομού Αττικής, η προσκόμιση του συμπληρωμένου δελτίου υγειονομικής εξέτασης στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημία (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά) στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής θα γίνει για τους υποψηφίους των ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, ΔΙ.Π.Υ. Πειραιά και ΔΙ.Π.Υ. Ανατολικής Αττικής την 26-05-2020 ημέρα Τρίτη και για τους υποψηφίους της ΔΙ.Π.Υ. Δυτικής Αττικής την 27-05-2020 ημέρα Τετάρτη.

Περαιτέρω, για την αποφυγή συγχρωτισμού, οι Επιτροπές Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών να μεριμνήσουν ώστε η προσέλευση των υποψηφίων να πραγματοποιηθεί αυστηρά σε προκαθορισμένη ώρα, η οποία θα έχει γνωστοποιηθεί τόσο στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο όσο και στην Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών. Ενδεικτικά προτείνεται η εξέταση έως δέκα πέντε (15) υποψηφίων ανά ώρα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους των Υπηρεσιών μας καθίσταται υποχρεωτική, τόσο για τους υποψηφίους, η προμήθεια της οποίας θα γίνει αποκλειστικά με μεριμνά των ιδίων, όσο και για τα μέλη των Επιτροπών.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ