Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη  τo  άρθρο 110, του Ν. 4611/2019 όπου προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως τις 17.07.2019, προς τους ΟΤΑ

Ο Δήμος Αμυνταίου θα   προβεί στην ρύθμιση  οφειλών τρίτων  προς τον Δήμο.

Οι οφειλές δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση   τα 20€.

Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης.

Η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί:

Α)  με εφάπαξ  καταβολή του χρέους με απαλλαγή το 100% των προσαυξήσεων

Β) ή μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή  των προσαυξήσεων.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 5% προσαύξηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την ρύθμιση οφειλών  μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου στα τηλέφωνα:

2386350121

2386350122

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 17/5/2019 και λήγει στις 17/09/2019.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ