Σήμερα η κοπή βασιλόπιτας του φροντιστηρίου Μ.Ε. «Αριστοτέλειο»