Σε νέα διεύθυνση τα γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Φλώρινας

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο (Σ.Κ.) Γυναικών του Δήμου Φλώρινας, λόγω μετακόμισης των γραφείων του σε νέα διεύθυνση, θα παραμείνει κλειστό για το κοινό την Πέμπτη 06 και την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018.

Από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 το Σ.Κ. θα λειτουργεί κανονικά στη νέα του διεύθυνση Κοντοπούλου 49.

Για επείγουσες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται είτε στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας Πολιτισμού  και Τουρισμού (Πρόνοια – Δημοτικής Αγοράς 70, τηλ: 2385044515, 2385044520) του Δήμου Φλώρινας, είτε τηλεφωνικά στην Τηλεφωνική Γραμμή SOS της Γ.Γ.Ι.Φ. 15900, είτε στα υπόλοιπα Συμβουλευτικά Κέντρα, τα τηλέφωνα των οποίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ.:www.isotita.gr και www.womensos.gr.