Στέγαστρο στο Α.Τ. Αμυνταίου μετά από πρωτοβουλία του Χάρη Αντωνιάδη

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την τοπική κοινωνία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην αρκούνται στα στενά τους καθήκοντα, αλλά να προσπαθούν να βρουν τρόπους να βελτιώσουν την καθημερινότητα μέσα από την κοινωνική δράση τους. Επίσης, είναι σαφές ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν και επαγγελματική ιδιότητα, που τους επιτρέπει να βιοπορίζονται και παράλληλα να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία.

Ο Χάρης Αντωνιάδης, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και του Αστυνομικού Υπαλλήλου ανέλαβε την πρωτοβουλία για την κατασκευή στεγάστρου στο Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου και τον εξοπλισμό του με υλικοτεχνική υποδομή (φοριαμούς κλπ), με τη βοήθεια του συναδέλφου και στις δύο αυτές ιδιότητες, πρώην αντιδημάρχου Τρύφωνα Γεώργου.

Το στέγαστρο κατασκευάστηκε με ευγενικές χορηγίες και είναι πλέον έτοιμο και εξοπλισμένο, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών υπαλλήλων του Α.Τ. Αμυνταίου.