Στήριξη των συλλαλητηρίων από τον Σύλλογο Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ο Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στηρίζει τα αιτήματα των κατοίκων και των φορέων της Καστοριάς και της Φλώρινας σχετικά με τα θέματα ενέργειας και θέρμανσης και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των τοπικών φορέων που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 5/10/2022 στις πόλεις Καστοριά και Φλώρινα.