Στο μηδέν η απόφαση του Αμυνταίου

Η αίτηση του ιδιώτη, που ενέκρινε ο Δήμος Αμυνταίου για την ανέγερση του οικοδομικού καταστροφικού έργου στο Νυμφαίον, αποτελεί απλώς μια κενή περιεχομένου καλή διακήρυξη αγαθών, υποτίθεται, προθέσεων.

Επισυνάπτεται  ώστε να την κρίνουν οι πολίτες και ιδίως όλες οι αρμόδιες Αρχές.

Ν.Ι. Μέρτζος * 

*Δημοσιογράφος , συγγραφέας , Πρόεδρος της Κοινότητας Νυμφαίου επί 12 έτη 1994 – 2006 και Πρόεδρος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών τα επόμενα εννέα έτη.

Δεν αναφέρει κανένα απολύτως απαραίτητο στοιχείο. Κανένα. Και σ’ αυτό το κενό ουσίας στηρίζεται η έκνομη απόφαση του Δήμου Αμυνταίου, ο οποίος, πριν εγκρίνει αυτή την κενή αίτηση, όφειλε να θέσει στον αιτούντα ιδιώτη τα ακόλουθα απαραίτητα κατά τον Νόμον ερωτήματα.

  1. Τι επάγγελμα ασκεί ο ιδιώτης?
  2. Αν είναι επιχειρηματίας σε ποιο Επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος? Εμπορικό? Βιομηχανικό? Βιοτεχνικό?
  3. Πόσα ακριβή κεφάλαια διαθέτει ο ίδιος για να εκτελέσει το έργο? Καμία απάντηση ούτε ερώτηση.
  4. Πως και από πού θα υδροδοτήσει το τεράστιο ξενοδοχείο του? Το διαθέσιμο σήμερα νερό του Νυμφαίου δια της βίας επαρκεί για τις ανάγκες του Νυμφαίου. Καμιά φορά μάλιστα το νερό στερεύει και η υδροδότηση διακόπτεται έως ότου γεμίσουν πάλι οι δεξαμενές από τις πηγές.
  5. Που ακριβώς και πως θα σταθμεύουν οι πελάτες του ξενοδοχείου τα 52 τουλάχιστον αυτοκίνητά τους?

Εγείρονται έτσι πολλά κρίσιμα και αναπάντητα ερωτήματα που ο Δήμος Αμυνταίου ήταν υποχρεωμένος να θέσει, αλλά δεν έθεσε, πριν λάβει την ολέθρια απόφασή του.

Επί πλέον ο Δήμος Αμυνταίου δεν ρώτησε πόσα και από ετήσια κέρδη απεκόμισε ο αιτών ιδιώτης κατά την τελευταία τουλάχιστον 5ετία. Με πόσα ακριβώς ποσά φορολογήθηκαν αυτά τα κέρδη του και σε ποιάν Οικονομική Εφορία. Μηδέν στο μηδέν. Αλλά αποτέλεσμα η καταστροφή του διατηρητέου παραδοσιακού και ιστορικού Νυμφαίου.

Καλούνται όλες οι αρμόδιες Αρχές να επέμβουν ως υποχρεούνται.