Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 07 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» για τα 75 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Παλαιάς Δροσοπηγής, στις 12 Μαΐου 2019».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Συλλόγου Συνταξιούχων Δασκάλων και Νηπιαγωγών Π.Ε. Φλώρινας για την Παγκόσμια Γιορτή της Μητέρας, στις 8 Μαΐου 2019».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» της «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ 2019», στις 12 Μαΐου 2019».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ