ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ü  «Χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. 8271/18-05-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέματα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης ψήφισε κατά.

ü  «1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ¨Αποκατάσταση βλαβών οδοποιίας Δ.Ε. Φλώρινας¨», με εισηγητή τον Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü  «1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ¨Συντηρήσεις οδικών δικτύων»¨», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü  «Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ¨», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü  «Διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου ¨Ανάπλαση χώρου πρώην ζωολογικού κήπου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü  «Ακύρωση της με αριθμό 325/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.