Συνεργασία Εργατικών Κέντρων Φλώρινας και Ηρακλείου: Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Κατόπιν σχετικής θεσμικής συνεργασίας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου και στα πλαίσια του καταστατικού μας στόχου για ανάληψη δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας, ανακοινώνουμε την ύπαρξη διαθέσιμων θέσεων εργασίας για την συλλογή ελαιοκάρπου σε περιοχές της Κρήτης.

Οι ανωτέρω θέσεις εργασίας, διάρκειας τεσσάρων μηνών, θα προσφέρουν αξιοπρεπή ημερομίσθια και πλήρη ασφάλιση με εργόσημο ενώ για όσους ενδιαφέρονται θα προσφέρεται και δωρεάν διαμονή.

Όσοι επιθυμούν να εργαστούν στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας στο τηλέφωνο 2385046903.

Τονίζεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αιγίδα των δύο συνεργαζόμενων Εργατικών Κέντρων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ