Συνοπτική παρουσίαση του Ν. 4670/2020 – Βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού νόμου

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το Ινστιτούτο Εργασίας δημοσιεύει κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο « Συνοπτική παρουσίαση του Ν. 4670/2020- Βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού νόμου” στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές ρυθμίσεις και αλλαγές που επήλθαν στην νομοθεσία με την ψήφιση του Ν. 4670/2020.

Τα βασικά σημεία του Ν. 4670/2020 και οι κύριες αλλαγές που σηματοδοτεί συνοψίζονται επιγραμματικά στα εξής:

  • Ένταξη ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ
  • Ψηφιοποίηση e-ΕΦΚΑ
  • Αναδιαμόρφωση των συντελεστών αναπλήρωσης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις
  • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
  • Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για παράλληλη ασφάλιση
  • Αναδιαμόρφωση των διατάξεων για τη διαδοχική ασφάλιση
  • Επαναπροσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών
  • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση συνταξιούχων.

Σε μια πρώτη προσέγγιση παρατηρούμε ότι διατηρείται -στους ουσιαστικούς άξονες- το πνεύμα του Ν. 4387/2016, ενώ επιχειρείται εναρμόνιση της νέας νομοθεσίας στις πρόσφατες κρίσεις και επιταγές των αποφάσεων του ΣτΕ.

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε σε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους:
https://bit.ly/2zA0CIn

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2020/05/sinoptikik-parousiasi-n4670-2020.pdf?fbclid=IwAR21u63q1oBJjl0NnMpMQpjzR0LFPiBpGShSqBsQXjdLIqlB7XP6FIqvz5Y

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Φλώρινας