Συντάξεις χηρείας – Μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, επισυνάπτουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο «Συντάξεις θανάτου- Μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης” στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές που επήλθαν στην νομοθεσία για τις συνάξεις χηρείας με την ψήφιση του Ν. 4611/2019.

Υπενθυμίζουμε ότι για τυχόν ερωτήματά σας προς το Δίκτυο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ https://bit.ly/2u4MAYe ή να επικοινωνήσετε με το Παράρτημα του ΙΝ.Ε. στην Φλώρινα (2385046903, [email protected]).

ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” https://empedu.gov.gr/.

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/308eKDC

Ινστιτούτο Εργασίας Φλώρινας