ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ΑΠΔ: Η εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές και την απεικόνιση της ασφάλισης

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 39/2020 του ΕΦΚΑ με θέμα τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:

→ του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

→ των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης

→ των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ