Σχολή δια βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη δημιουργία Σχολής Διά βίου Μάθησης προχωρά το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και όχι στην μετεξέλιξη του θεσμού των διδασκαλείων (όπου αυτά λειτουργούσαν) σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών.
Σε ανακοίνωση του αναφέρει:
«Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία καθώς και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.Π.Δ.Μ.Θ.(από τις 14-3-2012), για το θέμα της επέκτασης και αναμόρφωσης των Διδασκαλείων σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών (ΙΕΑΝΕ), ενημέρωσε τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας για τα παρακάτω:
Α) Το  συγκεκριμένο έγγραφο αποτελούσε παλαιότερο σχέδιο απόφασης για τη μετεξέλιξη του θεσμού των διδασκαλείων (όπου αυτά λειτουργούσαν) σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υ.Π.Δ.Μ.Θ. διαβεβαίωσαν ότι από παραδρομή δεν είχαν περιληφθεί στο σχέδιο τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Β) Το σχέδιο της συγκεκριμένης απόφασης δεν προωθήθηκε για εφαρμογή, δεδομένου ότι στις 6-9-2011 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4009/2011, «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», σύμφωνα με τον οποίο σε κάθε Ίδρυμα, ιδρύεται Σχολή Διά βίου Μάθησης.
Ως εκ τούτου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ίδρυσης της συγκεκριμένης Σχολής, θα αποφασίσει και θα καθορίσει, τις θεματικές ενότητες και τα αντικείμενα επιμόρφωσης που θα ενταχθούν σε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες Διά Βίου Μάθησης, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».