Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΣ 66/2020), στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης –κεκλεισμένων των θυρών -(αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιος ΥΠΕΣ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Τροποποίηση της αριθ. 335/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας – Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 1γ  Δημοτικού δάσους Ακρίτα σε νέο ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

2. «Τροποποίηση των αριθ. 124/2019 και 335/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας – Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 3η, 3γ και 3ζ του Δημοτικού δάσους Ακρίτα σε νέο ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Εκμίσθωση αγρού στην Κοινότητα Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 20/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

5. «Παραχώρηση έκτασης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δήμο Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Τάνια Γραμματικού, Υπέυθυνη παρακολούθησης ΒΑΑ Φλώρινας.

6. «Συμβάσεις Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας /Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.

 

Ο κος Ν.Α Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 18-5-2020 η οποία του επιδόθηκε στη 1 Ιουνίου 2020.

Σημείωση: μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:30΄ μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Μετά το πέρας της τακτικής συνεδρίασης και ώρα 19:00΄ θα ακολουθήσει ενημέρωση / διαβούλευση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κο Κασαπίδη, καθώς και με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον προγραμματισμό για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καθώς και για το νέο ΕΠΑ (Πρώην Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 2021 – 2027.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ