Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03- 2020), το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10 καιτις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378/05-02-2021 (Β΄ 454),με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2021»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Άνω Κλεινών σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Ατραπούσε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Κρατερού σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

5. «Ανάθεση για υλοτομία των συστάδων 3γ και 4ε του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

6. «Κατανομή των θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

7. «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   κ.κ. Συνάδελφοι οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που σας έχουν αποσταλεί καθώς και ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο: https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios.

Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην απαντητική επιστολή του ΥΠΕΣ, η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία είναι το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα διεξαχθεί ως εξής:

  • Οι τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων καθώς και οι παρουσιάσεις των υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους για την εν λόγω θέση, θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • Η μυστική ψηφοφορία, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σε κάλπη η οποία θα έχει τοποθετηθεί στο χώρο του Δημαρχείου, με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και αποφυγής διάδοσης της πανδημίας.
  • Προφανώς για τη διαδικασία της ψηφοφορίας θα δοθεί ένας εύλογος χρόνος διεξαγωγής της, όμως σας ενημερώνουμε ότι αυτός ο χρόνος θα τηρηθεί απαρέγκλιτα για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.
  • Ο αριθμός των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του οποίου θα υπολογιστούν τα απαιτούμενα 3/5 για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, θα προκύψει από την καταμέτρηση των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι θα προσέλθουν για να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία.

Σας ευχαριστούμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ