Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Επιχορήγηση του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας για τη διοργάνωση της 8ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας, από 19 έως 21 Ιουλίου 2019»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2. «Επιχορήγηση του μουσικού Φεστιβάλ – Σεμιναρίου «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Brache–Φλώρινα 2019 (International Musiktage Brache-Florina 2019) που συνδιοργανώνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Φλώρινας, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 27 Ιουλίου 2019».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλινίκης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 19 & 20 Ιουλίου 2019»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Πρώτης στο Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για δύο χρόνια»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

6. «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κλαδοράχης για τις ανάγκες του Αρχείου Έργων του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για δύο χρόνια».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

7. «Εξέταση της στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

8. «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ