Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 15 Μαΐου 2019 ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  18:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ»
  2. Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 12.400,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.  
  3. Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.
  4. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
  7. Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου
  8. Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για διοργάνωση τουρνουά Μίνι Βόλεϊ στην Τ.Κ. Φιλώτα .
  9. Έξοδα κηδείας άπορου Δημότη στην Δ.Κ. Αμυνταίου.
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ