Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού

Η Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων» είναι έως και 04-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 24.00΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ