Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν οι αρχικοί πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτών των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020.
Οι υποψήφιοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Παρασκευή 4-10-2019.

Για περισσότερη ενημέρωση επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία:
1.Ανακοίνωση
2.Ανατολική Μακεδονία Θράκη
3.Αττική & Νήσων
4.Ηπειρος
5.Θεσσαλία
6.Κρήτη
7.Κ & Δ Μακεδονία
8.Πελοπόννησος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ