Τα αποτελέσματα για τις 500 προσλήψεις στην καθαριότητα της ΣΟΧ 1Α/2019

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο ΟΑΕΔ εξέδωσε τα αποτελέσματα και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Υποψηφίων της προκήρυξης ΣΟΧ1Α/2019 για τις 500 προσλήψεις στην καθαριότητα.

Τα αποτελέσματα του ΟΑΕΔ αφορούν συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων.

Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων.

Προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες ανακοίνωση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ