Τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τις σχολικές μονάδες του Νομού Φλώρινας

Τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τις σχολικές μονάδες του Νομού Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Αν θέλετε να προσπελάσετε το site της ΔΔΕ Φλώρινας πατήστε στον σύνδεσμο: http://dide.flo.sch.gr

1ο Γενικό Λύκειο 90%
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2015
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2016

2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 90%
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2015
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2016

3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 90% 
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2015
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2016

Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 90%
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 10% 2015
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 10% 2016

Γενικό Λύκειο Φιλώτα 90%

Λ.Τ. Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου 90%

Λ.Τ. Γυμνασίου Λαιμού 90%

Λ.Τ. Εσπερινού Γυμνασίου Φλώρινας

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας A’ Ομάδα 10% 2015
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας και Α’ Ομάδα  10% 2016
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας Β’ Ομάδα 2015

1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 10% 2015
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 10% 2016

Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας

πηγή: http://dide.flo.sch.gr/site/