Τελικό συνέδριο του έργου SYMBIOSIS, Μπίτολα, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYMBIOSIS» (Symbiotic networks of biowaste sustainable management) του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”, συμμετείχε με επιτυχία στο διαδικτυακό τελικό συνέδριο του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπίτολα, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το τελικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν λόγω COVID. Tην ευκαιρία να τo παρακολουθήσουν είχαν όλοι οι πολίτες που επιθυμούσαν, καθώς η συνάντηση μεταδιδόταν σε πραγματικό χρόνο από Facebook και Twitter. Στο τελικό συνέδριο οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του έργου και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο κύριος στόχος του έργου SYMBIOSIS είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου, βιώσιμου συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας του έργου (σύνδεση με την πλατφόρμα εδώ: https://platform.symbiosisproject.eu/), ακολουθώντας το σχέδιο της βιομηχανικής συμβίωσης. Το έργο SYMBIOSIS ανέπτυξε συμβιωτικά δίκτυα και έφερε σε επαφή εταιρείες και ενδιαφερόμενους από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με στόχο τη βελτίωση των βιομηχανικών πόρων μέσω της ανταλλαγής υλικών με ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Οι υποδομές προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, οι υπηρεσίες σύζευξης και ανάκτησης είναι βασικά μέσα στο έργο για τη δημιουργία οικονομικά αποδοτικών αλυσίδων εφοδιασμού με βιομάζα. Συνεπώς, το έργο ευαισθητοποίησε παραγωγούς και χρήστες οργανικής ύλης για τη μέγιστη αξιοποίηση των βιοαποβλήτων.

Οι εταίροι του προγράμματος SYMBIOSIS είναι:

  • Δημόσια Επιχείρηση Kommunalec Bitola
  • Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α. Ε. – ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
  • Δημόσια Επιχείρηση δημοτικών έργων Kommunalna Higiena Novaci
  • Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού – Innopolis
  • Κίνηση για το Περιβάλλον – Molika Dom Bitola
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο