Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην «Οδό Ονείρων» την Παρασκευή 27-1-2012 η  εορταστική εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας υποδέχτηκαν τον καινούργιο χρόνο α-νταλλάσσοντας ευχές  και έστειλαν  μηνύματα αισιοδοξίας, σοβαρότητας, ευθύνης και ελπίδας.
Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτή-θηκαν το 2011,  Αντωνιάδη Χρήστο, Αντωνιάδου Ελένη , Αρβανίτου Δέσποινα, Βαρσαμάκη Απόστολο, Γάλλιο Δημήτριο, Ζωγράφου Παρασκευή, Θεμελή Βάια, Καλύβα Αναστασία, Κλιγκάτση Γεώργιο, Κόκ-κου Αγνή, Κωνσταντινίδη Κων/νο,Μεταξά Ιωάννη, Παντελίδη Θεόδωρο, Πουγαρίδου Κυριακή, Σεβα-στοπούλου Ειρήνη, Σιαμπανίδου Αναστασία, Τσάφκα Σοφία, Βασιλείου Αναστάσιο, Βασιλούδη Λεμο-νιά, Λιάμπη Βιργινία, Μπαμπάκο Παύλο, Μπάτσκου Θεοδώρα, Μπράχου Μαρία, Στρέζο Γεώργιο και στον συναδελφο Λεωνίδα Πάντσιο που έφυγε νωρίς από κοντά μας.
Τίμησαν  με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας ο Διευθυντής Π/θμιας   Εκπ/σης Φλώρινας κ. Νώτας Παναγιώτης, οι σχολικοί σύμβουλοι και πλήθος εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ