Το ΕΚΦ ζητά την εξασφάλιση της καταβολής στους εργαζόμενους ολόκληρου του επιδόματος Χριστουγέννων 2020

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας, έχοντας καθημερινή επαφή με τα πολυμέτωπα προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζομένων και των οικογενειών τους αντιλαμβάνεται ότι η κοινωνία προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσει την διασπορά του  κορωνοϊού COVID-19. Η προσπάθεια αυτή οφείλει να αναγνωριστεί με κάθε δυνατό τρόπο από την Πολιτεία με όρους ενίσχυσης της προστασίας της εργασίας και του εργατικού εισοδήματος και όχι με περαιτέρω  περιορισμούς στα εργατικά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της εργασίας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.

Διεκδικούμε την έμπρακτη ανταπόκριση της Πολιτείας στο αίτημα των εργαζομένων για την εφαρμογή της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ 2010 και  την  εξασφάλιση της καταβολής την 21η/12/2020 στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων στη βάση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων, δηλαδή αυτών που λάμβαναν πριν την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξή τους στα υποχρεωτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με ελάχιστο όριο το ποσό των 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε μορφή μερικής απασχόλησης.  Άλλωστε, η καταβολή ολόκληρου του επιδόματος εορτών είχε διασφαλισθεί και με το δώρο του Πάσχα (αρθρ 19ο παρ.5 ΠΝΠ 30.3.2020, Ν. 4684/2020) με την συμπλήρωση από τον κρατικό προϋπολογισμό του αναλογούντος ποσού στο διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης,  αλλά διέπει και τη δομή του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «οι επιχειρήσεις… υποχρεούνται να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο μηχανισμό» (άρθρο 31 παρ.3δ΄Ν. 4690/2020).

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν αμφισβητείται η οικονομική και η κοινωνική αξία της καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων. Η οικονομία βρίσκεται σε πολύ βαθιά ύφεση, η έκταση και ο χρονικός ορίζοντας της οποίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις παρεμβάσεις που θα συγκρατήσουν τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών. Η πρότασή μας συμβάλλει αφενός στην προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους που έχει πληγεί από την οικονομική και την υγειονομική κρίση, κι αφετέρου στη δημιουργία αγοραστικής δύναμης που είναι αναγκαία τόσο για την ανακοπή μιας περαιτέρω κατάρρευσης της οικονομίας και όξυνσης της κρίσης, όσο και για την ταχύτερη επιστροφή της σε θετική πορεία, με παράλληλη στήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ