Το νέο ωράριο και ο τρόπος λειτουργίας του γραφείου πολυτέκνων Φλώρινας

Αγαπητοί Συνάδελφοι πολύτεκνοι,

Το γραφείου του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Φλώρινας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι ανοικτό και θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και κάθε Τετάρτη από τις 25 Μαΐου τρ. έτ. και από τις 9 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

  1. Το Γραφείο θα λειτουργεί μόνο για  θεωρήσεις βιβλιαρίων των μελών του, που δεν έχουν θεωρήσει μέχρι σήμερα τα πολυτεκνικά τους βιβλιάρια και τυχόν εγγραφής νέων μελών.
  2. Τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά απ’ ευθείας από την ΑΣΠΕ, ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος συνάδελφος για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας θα απευθύνεται  στο e-mail της ΑΣΠΕ:   [email protected] αποστέλλοντες α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου ΟΓΑ και β) φωτοτυπία της 1ης σελίδας του  ατομικού πολυτεκνικού σας βιβλιαρίου όπου αναγράφονται το Μητρώο της ΑΣΠΕ και του Συλλόγου καθώς και της τελευταίας  σελίδας, όπου εμφανίζεται   και η ισχύς του βιβλιαρίου σας , δηλαδή η θεώρησής του, από το δικό σας e mail. Η ΑΣΠΕ μόλις λάβει το μήνυμά σας στο e mail της θα εκδώσει το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας και θα σας το αποστείλει στο δικό σας e mail.

  1. Τα μέλη μας που δεν έχουν θεωρήσει τα βιβλιάριά τους, δεν θα τους εκδίδεται το πιστοποιητικό από την ΑΣΠΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

         Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας                                              π. Σωτήριος Παρδάλης                    Λάζαρος Χριστίδης