Το ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας στηρίζει τη δράση “Φαγητό για όλους”

Η διεύθυνση και τα στελέχη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΝΠΔΔ-ΚΠΑΠΑ) Δήμου Φλώρινας προσέφεραν τρόφιμα στο Γηροκομείο Φλώρινας στηρίζοντας τη δράση “Φαγητό για όλους”.

Καλές γιορτές σε όλους!