Το πρόβατο Φλώρινας στη Zootechnia 2019

Το πρόβατο Φλώρινας στη Zootechnia 2019

Με ιδιαίτερη ενδιαφέρον αντιμετώπισαν οι επισκέπτες της Zootechnia 2019 την παρουσίαση του προγράμματος διάσωσης του προβάτου Φλώρινας.

Σε stand που στήθηκε στο περίπτερο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το παράρτημα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε το πρόγραμμα που υλοποιεί με σκοπό τη διάσωση του προβάτου φυλής Φλώρινας.

Το πρόβατο φυλής Φλώρινας, έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά κρέατος, αυξανόμενη γαλακτοπαραγωγή, αυξημένη επιδότηση και η εκτροφή του συμφέρει κυρίως λόγω των μειωμένων εισροών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό τη σημερινή περίοδο κρίσης που τα κεφάλαια κίνησης είναι δυσεύρετα. Η εκτροφή των προβάτων αυτών θα συνεισφέρει στην μακροοικονομία της περιοχής, καθώς θα υπάρχει μια ακόμη ταμπέλα που θα έχει σήμα ποιότητας τη Φλώρινα.

Με το πρόγραμμα ερευνάται η περιοχή για πρόβατα που δεν έχουν διαβρωθεί γενετικά. Μελετώνται προγράμματα γενετικής επαναφοράς. Αναζητούνται οι προοπτικές προώθησης των προϊόντων.

Ο Υπεύθυνος έργου

 

Άμπας Βασίλειος

Μέλος ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας